Sommarcirkel 2024


I vanlig ordning anordnar Arbetarbildning en sommarcirkel.

2024 års kompendium består av tre block med olika teman. Dessa teman är Nationell befrielsekamp & internationell solidaritet, Marxistisk klassanalys och Politiskt kris.

Kompendiet återfinns här på hemsidan under ”Studier” eller genom att klicka på bilden ovan. Det säljs också fysiskt på själva träffarna.

Läsordning och frågor finns här.

Om du är intresserad av att delta på sommarcirkeln men inte gått cirklar tidigare (och/eller inte har någon annan kontaktväg till Arbetarbildning), maila: cirkel@arbetarbildning.se. Om du inte gått cirklar med oss tidigare och har begränsad marxistisk förkunskap, rekommenderar vi i huvudsak vår grundcirkel som sätter igång efter sommaren.