Rapport: Arbetarbildnings 1 maj 2024


Den 1 maj 2024 arrangerade Arbetarbildning Revolutionärt 1 maj vid de spanienfrivilligas monument La Mano kl. 17:00 under parollen Död åt imperialismen! Ur dess kadaver ska en ny värld spira! Var med och bygg den kommunistiska rörelsen!

Cirka 80 personer samlades i det strålande vädret och lyssnade på Arbetarbildnings tal, samt diktuppläsning och musikuppträdande. Samlingen vid La Mano avslutades med att alla tillsammans sjöng Internationalen.

I korthet handlade årets paroll och tal om läget i världen, där i synnerhet folkmordet i Gaza illustrerar att kapitalismen har en djup kris. Imperialismens tilltagande våld är ett svaghetstecken, där det nakna våldet allt oftare krävs för att upprätthålla systemet. Kapitalismens kris och de stegrande imperialistiska motsättningarna skapar motstånd och pekar framåt mot en potentiellt revolutionär situation. För att detta ska leda till en revolution som kan krossa kapitalismen och stoppa det imperialistiska blodbadet, krävs en verklig kommunistiskt rörelse. Arbetarbildning arbete går ut på att bygga denna kommunistiska rörelse.

Efter manifestationen vid La mano fortsatte firandet i en närliggande lokal med mat, dryck och flera kulturella inslag som teater, musik och diktuppläsning.

Arbetarbildning vill tacka alla som deltog och alla som var med i förberedelserna och genomförandet av ett mycket lyckat 1 majfirande!

Diktuppläsning
Diktuppläsning
Musikuppträdande
Tal
Internationalen