Påminnelse: Ny grundcirkel, hösten 2022


Arbetarbildning startar upp en ny grundcirkel inom kort.

Preliminär start är i september. Cirkeln hålls i Stockholm.

Kompendiet som kommer att läsas, ”Studera, Studera, Studera!”, finns här på hemsidan under fliken Studier.

Intresserad? Maila: cirkel@arbetarbildning.se

Välkomna!