Mycket lyckad grundcirkel avslutad!


 

I mitten av oktober startade vi en en utåtriktad grundcirkel i marxistisk teori baserat på vårt kompendium STUDERA, STUDERA, STUDERA Del 1 . Tretton träffar och många långa och intressanta diskussioner senare kunde vi när cirkeln avslutades och utvärderats i slutet av januari konstaterar att den får anses ha varit mycket framgångsrik. Till en början var det runt femton personer som deltog på mötena som hölls en gång i veckan, efter sedvanligt bortfall var det mot slutet ändå knappa tiotalet som var trogna cirkelbesökare. Dessa fick läsa och diskuterar sig igenom ämnen som marxistisk statssyn, vad det innebär att vara revolutionär i Sverige idag, revolutionär organisering, marxistisk vetenskapssyn, den dialektiska metoden, alienation, mm. Till detta fördes också en rejäl dos historia och revolutionär pepp.

Flera av deltagarna fortsätter nu att läsa STUDERA, STUDERA, STUDERA Del 2. Medan andra som missade en del under hösten kommer läsa grundcirkeln igen under våren. Oavsett vilket så glädjer det oss att så många väljer att fortsätta studera med oss.

Från Arbetarbildnings sida vill vi tacka alla som deltagit under höstens grundcirkel för era bidrag till diskussionerna och ert engagemang.