Fortsättningscirkeln uppdaterad


Under de fortsättningscirklar vi har hållit genom åren har vi märkt att texterna vi läst många gånger var upprepande och onödigt långdragna, därför har vi många gånger kortat ner texterna och gått igenom stora delar ganska översiktligt. Därför var det på tiden att en reviderad version av de kompendier som tidigare hette 2A och 2B nu även lades upp på hemsidan. Vi tror att det nya ”Kompendie 2” kommer att tjäna sina syften bättre och är övertygade om att cirkledeltagarna kommer känna samma sak.

Kompendiet finns som .PDF här