Sommarcirkel 2020 med Arbetarbildning


Arbetarbildnings Sommarcirkel 2020 handlar om ämnet Krig och Konflikt, om förståelse av krig och dess bakomliggande konflikter. Sedan kapitalismens begynnelse har de stora krigen avlöst varandra. Utöver de öppna krigen så framträder underliggande konflikter mellan och inom länderna tydligt i den samtida politiken. Till bakgrund av detta är en förståelse av krig nödvändig för att förstå vår samtid. Vissa analyser av krig baserar sig på dogmer och stannar vid att applicera ett antal förutbestämda fraser på krigen. Vi tror att det är viktigt att kunna förstå händelserna i vår omvärld på ett djupare plan, och även att förstå händelsernas konsekvenser. Självklart kan man inte förutspå framtidens alla detaljer, men genom att ha ett vetenskapligt förhållningsätt, genom att analysera historiens exempel, bilda teorier och dra lärdomar från dessa, och genom att göra konkreta analyser av konkreta förhållanden kan vi få en bra uppfattning om hur situationer troligtvis kommer utveckla sig.

Kompendiet är uppdelat i två delar, Del 1 som ger verktyg för att analysera krig och Del 2 som går ut på att diskutera och analysera krig mer konkret. Del 1 innehåller texter som ger en definition av krig och även en förståelse av konflikterna som ligger bakom krig. Del 1 innehåller också texter om kunskapsteori, teoribildning och historiematerialism. Del 2 innehåller texter om olika krig genom historien, genom att analysera och diskutera dessa kan man bli bättre på att göra just konkreta analyser och på att bilda mer allmänna teorier. Texterna täcker krig så som Vietnamkriget, Irakkriget och Första världskriget, men innehåller även texter om fenomen relaterade till krig så som krigspropaganda och den samtida privatiseringen av krigföring. Kompendiet innehåller en bredd av texter, från klassiker till mer samtida. Vi hoppas att kompendiet kan bidra till en ökad och fördjupad förståelse av krig.

Kompendiet finns under fliken ”Studier”.

Arbetarbildning, juni 2020