Sommarcirkel 2017


I sommar kommer vi åter igen anordna en studiecirkel, denna gång med tre teman: revolutionär organisering, feminism och rasism. Då vi vet att folk brukar ha det svårt att medverka på samtliga cirkeltillfällen under sommartider så har vi valt att dela upp cirkeln i tre block med tre tillfällen vardera. Dessa block är utformade så att de kan läsas enskilt, oberoende av varandra. Ifall du vet med dig att du inte kan vara med på samtliga nio tillfällen så rekommenderar vi att du försöker vara med på ett eller två hela block (tre eller sex tillfällen). Datum för de olika cirkeltillfällena samt texterna som kommer diskuteras är som följer:

Block 1: Revolutionär organisering

29/6 Jean Moufawad-Paul – Den kommunistiska nödvändigheten (Utdrag)

6/7 György Lukács – Historia och Klassmedvetande (Utdrag)

13/7 Sven Linderot – Kommunistiska samtal (Utdrag)

Block 2: Feminism

20/7 Anuradha Ghandy – Filosofiska tendenser i den feministiska rörelsen (utdrag)

27/7 Lise Vogel – Marxismen och kvinnoförtrycket

3/8 Alexandra Kollontaj – Kvinnofrågans sociala grunder

Block 3: Rasism

10/8 Karl Marx – Fragment om kolonialism, ursprunglig ackumulation och och den nationella frågan

17/8 Worker viewpoint organisation – Rasism, nationalism och rasteori (utdrag)

24/8 Sven Lindqvist – Utrota vartenda jävel (utdrag)

 

Inför cirkelträffarna bör du läst respektive text från kompendiet som kan köpas på cirkelträffarna. Kompendiet kommer också att finnas här på hemsidan under fliken ”studier” senast en vecka innan den första cirkelträffen.

 

Om du är intresserad av att delta, maila: cirkel@arbetarbildning.se

 

Välkomna!