Rapport: Revolutionärt 1 maj med Arbetarbildning


Den 1 maj 2023 arrangerade Arbetarbildning Revolutionärt 1 maj vid de spanienfrivilligas monument La Mano kl. 17:00 under parollen Imperialism, militarism, fascistisering – vårt svar: kommunistisk organisering!

Trots det ihållande regnet samlades cirka 70 personer och lyssnade Arbetarbildnings tal, samt diktuppläsning och musikuppträdande. Samlingen vid La Mano avslutades med att alla tillsammans sjöng Internationalen.

I korthet handlade årets paroll och tal om den eskalerande och kombinerade utvecklingen av imperialism, militarism och fascistisering och nödvändigheten av att bekämpa denna utveckling med kommunistisk organisering. Talet tog upp den växande krigshetsen och risken för storkrig – för kärnvapenkrig – och förklarade att hela mänskligheten riskerar att offras i den imperialistiska konkurrensen. Avslutningsvis påpekade talet att en revolution krävs för att göra slut på den kapitalistiska mardrömmen och att detta kräver kommunistisk organisering.

Efter manifestationen vid La mano fortsatte firandet i en närliggande lokal med mat, dryck och flera kulturella inslag som teater, musik och diktuppläsning.

Arbetarbildning vill tacka alla som deltog och alla som var med i förberedelserna och genomförandet av ett mycket lyckat 1 majfirande!

Diktuppläsning
Musikuppträdande
Tal