Rapport från sommarcirkeln


sommarcirkel2017 thumbnail

 

Årets sommarcirkel avslutades för ett par veckor sedan. Cirkeln hade betydande fler deltagare än de sommarcirklar som anordnats tidigare, vilket är en framgång. Vi behövde dela upp cirkeln i två grupper vid nästan alla cirkelträffar. Cirkeln besöktes både av deltagare som vanligtvis går i våra övriga studiecirklar som hade uppehåll under sommaren, men även av deltagare som var helt nya i Arbetarbildnings cirklar.

Denna sommarcirkel hade ett annat upplägg än de föregående åren, då vi istället för ett övergripande tema läste tre stycken olika teman indelade i olika block. Dessa var Revolutionär organisering, (marxistisk) Feminism och (marxistiska analyser av) Rasism. Deltagarna uppskattade såväl urvalet av texter som det nya upplägget. Även om tre träffar på ett tema inte är nog för att skapa sig en fullständig teoretisk uppfattning, ansåg deltagarna att de fick en bra grundförståelse och att cirklarna väckte intresset för fortsatta studier av ämnet.

Efter cirkelträffarna anordnade Arbetarbildning ”Röd torsdag”, där cirkeldeltagarna och andra sympatisörer kunde fortsätta de politiska diskussionerna på en närliggande pub.

På det stora hela var sommarcirkeln 2017 en framgång. Arbetarbildning kommer denna vecka att starta upp de tre studiecirklar som fortsätter från i våras och kommer inom kort också att organisera en ny grundcirkel.

Är du intresserad av att läsa Arbetarbildnings grundcirkel? Maila: cirkel(a)arbetarbildning.se