Rapport från Revolutionärt 1 maj med Arbetarbildning


 

Den 1 maj 2018 anordnade Arbetarbildning Revolutionärt 1 maj vid La Mano kl 16:00.

Årets paroll var:

GREPPET HÅRDNAR, KÄMPA EMOT!

Mot fascistisering! Vårt svar: kommunistisk organisering!

 

Efter en mulen start på dagen, sken solen upp strax innan Arbetarbildnings evenemang satte igång. Drygt 60 personer deltog, vilket fortsätter trenden av ett ökat deltagarantal varje år då Arbetarbildning har arrangerat Revolutionärt 1 maj vid La Mano. Denna kontinuerliga ökning är i huvudsak resultatet av att vår basverksamhet –studiecirklarna – fortsätter att växa. I nuläget är fem cirklar på olika nivåer igång.

Arbetarbildnings firande höll på i 30 minuter och inkluderade en presentation av Arbetarbildning, Arbetarbildnings tal på årets tema, diktuppläsning och ett musikuppträdande. Som vanligt avslutades det hela med att alla deltagare gemensamt sjöng Internationalen. Därefter fortsatte firandet i en närliggande lokal med mat och dryck, till tonerna av revolutionär musik.

Arbetarbildning vill framföra ett tack till alla som deltog på 1 maj och till de som på olika sätt inför och under vårt evenemang bidrog till att göra årets 1 maj till en stor framgång!

 

Nedan följer en sammanfattning av det tal som Arbetarbildning höll:

Den borgerliga statens reaktionära karaktär blir för många av oss allt mer uppenbar. Klassmotsättningarna tilltar, men den härskande klassens förmåga att antingen ignorera detta eller övertyga arbetarklassen om att så inte är fallet avtar. Detta är en politisk kris som uttrycker sig både innanför och utanför statens institutioner. Vi ser den i allt från den ökade fascistiska gatunärvaron till de ständigt ökade resurserna till, och den minskade kontrollen över, polis och militär. Denna utveckling väljer vi att benämna fascistisering. Misstron mot det kapitalistiska systemet och borgarklassens politiska kris skapar inte bara förutsättningarna för fascistiseringen – situationen skapar samtidigt både möjligheten och nödvändigheten av att bygga den revolutionära rörelsen!

GREPPET HÅRDNAR, KÄMPA EMOT!

Mot fascistisering! Vårt svar: kommunistisk organisering!