Rapport från Revolutionärt 1 maj med Arbetarbildning


Den 1 maj 2022 arrangerade Arbetarbildning Revolutionärt 1 maj vid de spanienfrivilligas monument La Mano kl. 17:00 under parollen Kamp mot den svenska imperialismen – för internationell klassolidaritet!

Drygt 50 personer samlades och lyssnade på Arbetarbildnings tal, ett musikuppträdande och diktuppläsning. Samlingen vid La Mano avslutades med att alla tillsammans sjöng Internationalen.

Arbetarbildnings tal utvecklade årets paroll: Kamp mot den svenska imperialismen – för internationell klassolidaritet!

Talet inleddes med att ta upp invasionen av Ukraina och gick vidare med att påminna om att inte bara Ryssland är imperialistiskt. Den ryska imperialismen måste fördömas och bekämpas, liksom USA:s och västblockets imperialism. Men Sverige är också ett imperialistiskt land – och huvuduppgiften för oss revolutionärer i Sverige är att bekämpa den svenska bourgeoisien och den svenska imperialismen. Talet tog upp flera konkreta exempel på den svenska imperialismens härjningar. Vidare pekades på hur nästan alla politiska krafter – inklusive vänstern – stödjer den svenska imperialismen och dess anslutning till ett USA-lett imperialistisk block. Talet avslutades med att påpeka att imperialismen idag – liksom förr – kan och måste krossas genom den internationella arbetarklassens kamp och solidaritet.

Arbetarbildning vill tacka alla som deltog och alla som var med i förberedelserna och genomförandet av ett mycket lyckat 1 majfirande!