Rapport från Arbetarbildnings Tysklandsresa


I början av juni gav sig en delegation från Arbetarbildning ner till Tyskland för att lära sig mer om den politiska situationen i landet och skaffa inspiration till det politiska arbetet här på hemmaplan.

Först spenderade vi ett par dagar i Berlin för att sedan bege oss till Hamburg där vi deltog på ett större evenemang i form av den protest mot en nazistdemonstration som hölls lördagen den andra juni.

Genom en rad olika taktiker och metoder som ömsesidigt respekterades lyckades nazistdemonstrationen störas kraftigt. Detta trots att antifascisterna var i numerärt underläge mot den 4400 man starka polisstyrkan. Nazisternas tänkta marschväg blockerades fullständigt av antifascister vilket föranledde polisen att efter cirka fyra timmars försök att röja vägen fri för nazisterna, till slut var tvungna att leda dem på en annan väg. Ryktet om detta spreds dock mycket snabbt och även på den nya marschvägen stötte nazisterna på mycket hårt motstånd och fick tillslut bara gå en kort sväng på ca 500 meter.

Vi sänder ett stort tack till de tyska kamrater vi träffade för dess gästvänlighet och hoppas att vi vid tillfälle inom en inte allt för lång framtid får möjlighet att återgälda denna.

Leve den internationella solidariteten!

Det finns inget alternativ till revolution!