Rapport från Arbetarbildnings firande av Oktoberrevolutionen


okt1

Lördag den 11 november anordnade Arbetarbildning ett firande av Oktoberrevolutionen som skedde för 100 år sedan.

Kvällens huvudpunkt var ett föredrag som tog upp ett antal lärdomar från Oktoberrevolutionen som Arbetarbildning anser vara centrala även för vår kamp idag. Dessa lärdomar är i korthet:

  • Nödvändigheten av en revolutionär organisation som har förmågan att centralisera och generalisera arbetarklassens erfarenheter.
  • Nödvändigheten av att den revolutionära organisationen har en masskaraktär. En isolerad grupp kan aldrig åstadkomma någonting, den revolutionära organisationen måste ha en djup förankring i arbetarklassen och bland massorna i stort.
  • Behovet av att som revolutionär rörelse kunna agera bestämt och enhetligt.
  • Allt utom makten är en illusion: alla vinster som arbetarklassen kämpar till sig under kapitalismen kan gå förlorade över en natt, så länge arbetarklassen inte tar makten genom en revolution.

okt3

Vidare hölls det en kortare teatermonolog, som utgick från Marx upplevelser av Pariskommunen. Fram till Oktoberrevolutionen var Pariskommunen det hittills viktigaste exemplet där arbetarklassen segrat och upprättat sin egen makt och Pariskommunen var en viktig inspirationskälla och förebild för den revolutionära rörelsen.

okt4

 

Utöver föredraget och teaterinslaget firades kvällen med mat, dryck och musik.

Arbetarbildning vill rikta ett stort tack till alla kamrater och besökare som på olika sätt gjorde detta firande möjligt!