Radio Arbetarbildning – premiäravsnitt: Svarta Pantrarna


Radio Arbetarbildnings första avsnitt handlar om Svarta Pantrarna, Black Panther Party (for Self-Defense).

Du hittar Radio Arbetarbildning och avsnittet om Svarta Pantrarna där poddar finns, eller här på hemsidan under fliken Radio Arbetarbildning. Avsnittet är uppdelat i två delar.

Här ges ingen närmare presentation av avsnittets innehåll, vi rekommenderar istället att lyssna på avsnittet. Däremot att det värt att kommentera de händelser som skedde i USA under det föregående året. Vårt avsnitt om Svarta Pantrarna var – sett till innehållet – redan klart när protesterna mot polisvåldet satte igång i slutet av maj 2020. Protesterna mot polisvåld växte och breddades till ett uppror, men falnade allteftersom på grund av den borgerliga statens repression, men kanske ännu viktigare på grund av bristen på en enande och konsekvent revolutionär kraft. Mot bakgrund av detta, är lärdomarna från Svarta Pantrarna ännu mer viktiga nu, än när avsnittet först blev påtänkt.

Nästa avsnitt av Radio Arbetarbildning är tänkt att publiceras om ett par månader.