Radio Arbetarbildning – nytt avsnitt: Revolutionären Karl Marx: Del 1


Radio Arbetarbildning publicerar idag ett nytt avsnitt: Revolutionären Karl Marx. Avsnittet berättar om Karl Marx politiska organisering och gärning. Många känner till Marx’ teoretiska bidrag till den kommunistiska rörelsen, men hans politiska aktivitet under sin livstid, hans konkreta ansträngningar för att ingripa i historien, är mindre kända. Ibland framställs Marx till och med bara som en akademiker eller en kammarfilosof, i synnerhet av krafter i det borgerliga samhället som tar till sig delar av Marx teorier, men som vägrar dra deras politiska slutsatser. Därför fokuserar detta avsnitt på Marx praktiska – revolutionära – politiska arbete.

Detta är del 1 av 2 och berör perioden fram till och med revolutionerna som bröt ut år 1848.

Del 2 av Revolutionären Karl Marx kommer att publiceras vid ett senare datum.