Radio Arbetarbildning – nytt avsnitt: Antikommunismen i Sverige 1917–1938


Detta avsnitt av RA handlar om antikommunismen i Sverige mellan åren 1917–1938. Avsnittet tar upp både statlig repression och övervakning, fascism, antisemitisk antikommunism och socialdemokraternas antikommunism.

Fler delar av ”Antikommunismen i Sverige” som behandlar den senare tidsperioden kommer så småningom att släppas av RA.