Påminnelse: Revolutionärt 1 maj med Arbetarbildning


Arbetarbildning vill påminna om vårt 1 maj-firande vid La Mano kl 16:00.

Mötet består av ett tal av Arbetarbildning, musikuppträdande och diktläsning. Därefter går vi gemensamt till en lokal i närheten för att fortsätta firandet med god mat och dryck, musik och samkväm.

Andra banderoller eller fanor än Arbetarbildnings undanbedes.

Årets paroll är: Enhet på revolutionens grund! Framåt för kommunismen!

Tid: 16:00

Plats: La Mano (Katarinavägen)

Välkomna!

Vägbeskrivning:

Gå av vid T-bana Slussen, uppgång Södermalmtorg. Ta till höger och följ Katarinavägen. Arbetarbildnings möte sker vid monumentet La Mano.

Enhet på revolutionens grund! Framåt för kommunismen!

De avgrundslika klassklyftorna ökar i allt högre takt. Samtidigt tilltar repressionen från den borgerliga staten. Våldsmonopolet slår allt hårdare mot arbetarklassen och de undre skikten. Väktare misshandlar gravida och barn. Vi ser daglig polisbrutalitet i förorterna. Sossarna kommer med lagförslag på lagförslag som förstärker den tilltagande fascistiseringen av samhället. Allt fler tappar tron på borgarstaten och det kapitalistiska samhället. Tron på den härskande klassens makt vittrar sönder.

Om vi vill förändra samhället i dess grundvalar kan inte vår enhet bygga på lösa och oklara grunder. Enhet som grundar sig på en snäv uppsättning åsikter; att vara emot något, på identitet eller enskilda aktioner, men med avsaknad av långsiktiga mål är alltid otillräckliga.

Vi behöver stärka de subjektiva krafterna och bygga revolutionära organisationer. Organisationer som gör det möjligt för oss att som en enad kraft gå framåt mot klassamhällets fullständiga avskaffande, att genomföra den revolutionära omvandlingen av hela samhället. Det är den enheten vi måste bygga.

Vi uppmanar till att sluta upp vid vårt förstamajfirande och vår paroll: ”Enhet på revolutionens grund! Framåt för kommunismen!”