Påminnelse om 1 maj


webbildaffisch

Det är en knapp vecka kvar till 1 maj och Arbetarbildning vill påminna om det möte vi anordnar på La Mano kl 16:00.

Välkomna!

Nedan följer en kortare text som sammanfattar temat för detta års revolutionära 1 maj:

Gör upp med illusionerna! Ta upp kampen!

Samhället vi ser framför våra ögon är och blir allt mer ohållbart och barbariskt.

Borgarklassen och dess representanter låtsas inte ens längre som att detta samhälle kan eller bör upprätthålla borgerliga mänskliga rättigheter eller en mänsklig tillvaro.

Det är inte vår uppgift som revolutionärer att upprätthålla dessa illusioner genom att ställa krav på borgarklassen och dess representanter att bete sig humant.

Tvärtom ser vi det som positivt att borgarklassen har tappat masken, att slöjan har fallit.

Det gör att fler har möjlighet att inse att detta samhälle är ohållbart, att inse att det inte finns någon framtid under kapitalismen.

Det är vår uppgift som revolutionärer att sluta gnälla på att borgarklassen och dess representanter beter sig som de alltid gjort och alltid kommer att göra, att kapitalismen fungerar som den ska fungera.

Istället måste vi göra någonting år saken och organisera oss för revolutionen. Det finns ingen framtid under kapitalismen, vår klass och hela mänsklighetens framtid ligger i våra händer och i kampen för kommunismen.