Ny grundcirkel med Arbetarbildning, hösten 2017


thumbnail studera 1

I oktober startar arbetarbildning upp en ny grundcirkel i Marxism.

Vi kommer att läsa vårt kompendium ”Studera, studera, studera! 1”, som finns under: http://arbetarbildning.se/studier/

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig på cirkel(a)arbetarbildning.se

Du kommer då även få mer detaljerad information om cirkelns upplägg, plats och datum/tid.

Välkomna!