Klargörande från Arbetarbildning angående spekulationer och ryktesspridning på internet


 

Vi i Arbetarbildning har generellt som policy att inte lägga någon större vikt vid ointressanta spekulationer på internet, inte heller finner vi någon poäng med att sitta och framhäva oss och vårt arbete på nätet. Med anledning av ryktesspridning och spekulationer på diverse bloggar och internetforum känner vi oss dock nu tvingade att komma med några klargörande. Det finns helt enkelt en gräns där de felaktigheter och lögner som florerar måste bemötas om inte vårt arbete ska ta skada.

Arbetarbildning är en marxistisk studie- och kampförening med verksamhet i framförallt södra Stockholm som bildades sommaren 2011. Majoriteten av våra medlemmar har ingen tidigare bakgrund inom ”vänstern” på något sätt. Vår huvudsakliga aktivitet är för tillfället studiecirklar, vi har fyra olika cirklar igång på olika nivåer. Vi bygger också upp en långsiktigt lokalförankrat arbete i en söderförort.

Då spekulationerna i synnerhet handlar om vår ”relation” till Oktoberrörelsen och dess närstående organisationer Kommunistiska Studiegruppen och Röd Aktion vill vi poängtera följande:

1. Både Arbetarbildning och Oktoberrörelsen deltar i ”Kommittén för ett Revolutionärt Första Maj”. Denna kommer att arrangera ett block i vänsterns första maj-tåg på följande plattform:

”Trots våra olikheter och meningsskiljaktigheter enas vi här i vår övertygelse om nödvändigheten av en revolution för att nå vårt mål, det stats-och klasslösa samhället. Vi gör detta i övertygelsen om att reformistisk kamp i bästa fall är otillräckligt och i värsta fall stärker det kapitalistiska systemet och den borgerliga staten som vi vill krossa. Vi menar att all kamp vi för måste vara en integrerad del av en genomtänkt strävan efter revolution.
Enad front för revolutionen – för ett Revolutionärt Första Maj!”

I detta block kommer de deltagande organisationerna ha sina egna underblock.

2. Utöver ovan har vi inget som helst organisatoriskt eller politiskt samarbete eller samröre med Oktoberrörelsen/ Kommunistiska Studiegruppen/ Röda aktion.

3. Utöver ovan har vi inget organisatoriskt eller politiskt samarbete med någon grupp i Sverige för närvarande.

4. Inga av våra medlemmar är eller har varit medlemmar av RKU eller KP. Vi har ingenting med de uteslutningar och utbrytningar som skedde att göra, vilket torde vara uppenbart för alla som kan läsa innantill och kan se att vår organisation grundades ett och halvt år innan utbrytningen.

5. Spekulationerna verkar ha haft sin början med att vi länkat Kommunistiska Studiegruppen som vänner här på vår hemsida och att Kommunistiska Studiegruppen har haft oss bland sina länkar. En väldigt tunn grund för spekulationer, vi länkade och länkar Kommunistiska Studiegruppen för att det är en grupp som likt oss håller på med marxistiska studiecirklar. Varken mer eller mindre. Vi länkar som alla kan se för tillfället också två tyska grupper SoL och RSH, vilka vi lika lite är medlemmar av eller är en ”front” för, men som vi dock i jämförelse med Oktoberrörelsen/Kommunistiska Studiegruppen/Röd Aktion har ett  närmare samarbete med.