Fortsatt cirkelarbete på fortsättningsnivå


Under hösten 2014 startade Arbetarbildning en fortsättninsgcirkel för personer som tidigare gått grundcirklar med oss. Under hösten studerades kompendiet ”STUDERA, STUDERA, STUDERA! 2” som inför denna upplaga av fortsättningscirkel hade uppdaterats och reviderats. Temat i detta kompendiet är kampen inom II:e internationalen och dess upplösning. Vi i Arbetarbidlning tycker att dessa texter inte bara är historiskt viktiga utan menar också att de idag är i högsta grad relevanta. Kampen mot reformism och socialchauvinism är lika aktuell idag, och deras argument är förvånansvärt lika.

Alla deltagare i ovanstående cirkel gick sedan vidare till att under våren 2015 fortsätta läsa en cirkel på Arbetarbildnings dialektikkompendium . Denna cirkel var uppskattad och fördjupade deltagarnas förståelse för den marxistiska filosofin i allmänhet och dialektiken i synnerhet. Även om texterna ibland kunde vara rejält svåra var alla deltagare eniga om att de var viktiga och att man lärde sig mycket.