Sommarcirkel 2019


Arbetarbildning vill informera om att årets Sommarcirkel drar igång om en månad, torsdagen den 27 juni. Under sommaren kan det vara svårt att närvara vid varje träff, därför har vi två olika teman uppdelade i block som kan läsas oberoende av varandra.

Marxismens världsbild är det första temat där några av diskussionsämnena är materialistisk historieuppfattning, marxistisk vetenskapsfilosofi, ekonomi och klasskamp.

På temat Enhet, som anknyter till Arbetarbildnings 1 maj-paroll, diskuterar vi bland annat vad enhet innebär organisatoriskt och taktiskt och dess nödvändighet för den kommunistiska rörelsen – historiskt samt idag.

Datum för de olika cirkeltillfällena samt texterna som kommer att diskuteras är följande:

Block 1: Marxismens världsbild

27/6 Karl Marx – Teser om Feuerbach

4/7 Arnold Ljungdal – Marxismens världsbild (utdrag)

11/7 Karl Marx – Filosofins elände (utdrag)

18/7 Friedrich Engels – Anti-Dũhring (utdrag)

25/7 Mao Zedong– Om praktiken

Block 2: Enhet

1/8 V I Lenin – RKP(b):s tionde kongress (utdrag)

8/8 György Lukács – Historia och klassmedvetande (utdrag)

15/8 Komintern – Teser och resolutioner antagna på Kommunistiska Internationalens fjärde världskongress 1922 (utdrag)

22/8 Georgi Dimitrov – Tal vid Kominterns 7:e kongress (utdrag)

På första cirkelträffen läser vi ”Teser om Feuerbach” på plats, därefter bör du ha läst respektive text från kompendiet inför cirkelträffarna. Kompendiet köper du på cirkelträffarna och det kommer också att finnas här på hemsidan under fliken ”studier” senast en vecka innan den första cirkelträffen.

 

Om du är intresserad av att delta, maila: cirkel@arbetarbildning.se

Välkomna!