Vad är Arbetarbildning och vad bör göras?


Arbetarbildning är en revolutionär organisation. Vårt huvudsakliga arbete är ett marxistiskt bildningsarbete, som bedrivs genom studiecirklar och arrangemang som föredrag och filmvisningar. Vi arbetar också med praktisk kamp i diverse former.

För arbetarklassen innebär kapitalismen krig, ekonomisk utsugning och förnedring. Dessa förhållanden är oundvikliga i ett kapitalistiskt samhälle. Mitt i detta föds många möjligheter men också många missuppfattningar angående vilken väg som verkligen kommer leda till ett samhälle fritt från kapitalismen. Därför behöver vi bildning.

För att föra den kamp som krävs i Sverige så måste vi börja med bildning och vi måste fortsätta bilda oss för att lära oss av gamla såväl som nya erfarenheter. Utan revolutionär teori – ingen revolutionär praktik! Varje revolutionär behöver en mycket god kunskap om de teoretiska och praktiska framgångar som har gjorts och görs. Dessa kunskaper ska användas för att föda en revolutionär rörelse. En revolutionär rörelse med en god förståelse för vad som bör göras och vad som tidigare gjorts möjliggör att vi i Sverige kommer kunna delta i den revolution som krävs. Om vi inte skapar en rörelse på dessa grunder så är Sverige i värsta fall dömt till en framtid fylld av fascism och barbari. Arbetarbildning är en del av ett krav, ett måste, en nödvändighet. Nödvändigheten av människans befrielse från kapitalismen. Nödvändigheten av kommunism.