Nytt avsnitt av RA: Asiens sjuke man – Kinesiska revolutionen del 1


Radio Arbetarbildning har publicerat ett nytt avsnitt!

Asiens sjuke man – Kinesiska revolutionen del 1

Detta avsnitt är en del av en serie av flera fristående avsnitt som handlar om olika perioder eller teman av den Kinesiska revolutionen. Med Kinesiska revolutionen menar vi här en längre process som sträcker sig ut sig över decennierna innan och efter att Folkrepubliken Kina utropades på Himmelska Fridens torg den 1 oktober 1949. Detta avsnitt är en historisk översikt för Kinas utveckling under 1800-talet och början av 1900-talet. Avsnittet målar med stora penseldrag upp den situation som föregick och ledde fram till bildandet av Kinas Kommunistiska Parti, den kraft som skulle bli Kinesiska revolutionens viktigaste och ledande politiska kraft.

Radio Arbetarbildning kan lyssnas på där poddar finns, eller här på hemsidan under fliken ”Radio Arbetarbildning”.