Rapport från Revolutionärt 1 maj med Arbetarbildning


 

Den 1 maj 2019 arrangerade Arbetarbildning Revolutionärt 1 maj vid de spanienfrivilligas monument La Mano kl. 16.00 under parollen ”Enhet på revolutionens grund! Framåt för kommunismen!”

 

 

 

Trots snålblåst och regn hängande i luften deltog runt 50 personer på manifestationen och lyssnade på Arbetarbildnings tal, musikuppträdande och diktuppläsning. Samlingen vid La Mano avslutades med att alla tillsammans sjöng Internationalen. Firandet fortsatte sedan i en lokal på Södermalm. Festlig mat och dryck serverades och aftonen bjöd på musikuppträdanden, diktuppläsning, revolutionär allsång och en mycket gemytlig och munter stämning.

Arbetarbildning vill tacka alla som deltog och alla som var med i förberedelserna och av genomförandet av ett mycket lyckat 1 majfirande!

 

 

Nedan följer den tidigare publicerade nedkortade versionen av årets 1 majtal.

De avgrundslika klassklyftorna ökar i allt högre takt. Samtidigt tilltar repressionen från den borgerliga staten. Våldsmonopolet slår allt hårdare mot arbetarklassen och de undre skikten. Väktare misshandlar gravida och barn. Vi ser daglig polisbrutalitet i förorterna. Sossarna kommer med lagförslag på lagförslag som förstärker den tilltagande fascistiseringen av samhället. Allt fler tappar tron på borgarstaten och det kapitalistiska samhället. Tron på den härskande klassens makt vittrar sönder.

Om vi vill förändra samhället i dess grundvalar kan inte vår enhet bygga på lösa och oklara grunder. Enhet som grundar sig på en snäv uppsättning åsikter; att vara emot något, på identitet eller enskilda aktioner, men med avsaknad av långsiktiga mål är alltid otillräckliga.

Vi behöver stärka de subjektiva krafterna och bygga revolutionära organisationer. Organisationer som gör det möjligt för oss att som en enad kraft gå framåt mot klassamhällets fullständiga avskaffande, att genomföra den revolutionära omvandlingen av hela samhället. Det är den enheten vi måste bygga.

Enhet på revolutionens grund! Framåt för kommunismen!