Rapport från cirkelverksamheten


thumbnail studera 1

Under våren har det påbörjats och slutförts ett antal cirklar.

I februari startade en grundcirkel där kompendiet ”Studera, Studera, Studera! 1” lästes. Denna cirkel som avslutades i mitten av maj var en stor framgång och flertalet deltagare kommer fortsätta att läsa kompendiet ”Studera, Studera, Studera! 2” efter sommaren.

Nyligen avslutade en annan grupp ”Studera, Studera, Studera! 2” och har nu inlett studier av den dialektiska materialismen med hjälp av vårt kompendie ”Dialektik”.

Den tredje gruppen avslutade nyligen studier om den Ryska revolutionen 1917 och de historiska skeenden som föregick denna, så som utvecklingen inom det ryska socialdemokratiska partiet och revolutionen 1905. Denna grupp läser nu om den svenska arbetarrörelsens historia med utgångspunkt från boken ”Från mörkret stiga vi mot ljuset”.

De kompendier som nämnts ovan kan finns på hemsidan under fliken ”Studier”.

Under sommaren kommer ovanstående cirklar att ha ett uppehåll och en sommarcirkel kommer anordnas. Årets sommarcirkel omfattar tre teman: Marxistisk feminism, marxistiska analyser av rasism samt revolutionär organisering.