Ny grundcirkel med Arbetarbildning, våren 2016


Arbetarbildning kommer att starta upp en ny grundcirkel i Marxism våren 2016, med start i februari. Vi kommer att läsa vårt kompendium ”Studera, Studera, Studera! Del 1”. Detta kompendium kommer att säljas på cirkeln.

Cirklarna kommer äga rum kvällstid och vi kommer hålla till i centrala Stockholm.

Om du är intresserad av att delta, maila oss på:

kontakt@arbetarbildning.se

Mer detaljerad information kommer skickas ut till dig som anmält intresse via mail.