Kampen inom Andra Internationalen – nytt kompendium


Arbetarbildning vill informera om att ett nytt kompendium har lagts upp under fliken ”Studier”, Kampen inom Andra Internationalen.

Kompendiet är en utökad upplaga av Studera 2 och texterna har valts ut för att belysa kampen inom Andra Internationalen, de riktningar som fanns representerade inom socialdemokratin strax före Första värld­skriget och vilka revisionismens följder blev när det imperialistiska kriget bröt ut.

Vi har med andra ord inte plockat bort några texter utan istället lagt till fem stycken samt uppdaterat förordet.

 

De tillkomna texterna:

Andra Internationalen

Stuttgartresolutionen

 

V.I. Lenin

Den internationella kongressen i Stuttgart

 

V.I. Lenin

Den stridbara militarismen och socialdemokratins antimilitaristiska taktik

 

Andra Internationalen

Baselmanifestet

 

Zimmerwaldkonferensen

Zimmerwaldmanifestet