Grundcirkel genomförd


Den grundcirkel som Arbetarbildning startade upp under hösten 2016, avslutades i slutet av januari 2017.

Cirkeln var lyckad och deltagarna har uttryckt att de lärt sig mycket av att kollektivt studera Marx och Engels texter.

Denna grundcirkels deltagare kommer att fortsätta studera i Arbetarbildnings cirkelverksamhet, närmast genom att läsa vårt kompendium ”Studera, studera, studera! 2” tillsammans.

 

En ny grundcirkel i marxism kommer inom kort startas upp.

Om du är intresserad av att delta, maila: cirkel@arbetarbildning.se