1 maj: 1917-2017. Vi lär av historien och bygger revolutionens framtid


webbildaffisch

1917-2017. Vi lär av historien och bygger revolutionens framtid

I år är det hundra år sedan den ryska revolutionen. Den ryska arbetarklassen och de fattiga massorna krossade den gamla ordningen och grep makten. Arbetare över hela världen jublade åt det ryska proletariatets seger och visade sin solidaritet med den revolutionära rörelsens hittills största framgång. De härskande klasserna darrade. Det exempel som de ryska arbetarna satte för alla världens arbetare, skickade samtidigt rysningar längs härskarklassernas feta nackar. Imperialisterna gjorde allt i sin makt för att krossa den nyfödda arbetarstaten, men proletariatet försvarade sin nyvunna frihet. Alla socialreformister som hånat och spottat på revolutionens möjlighet och nödvändighet, såg med skräck på vad arbetarklassen kan åstadkomma om den inte splittras och passiviseras av reformismen.

Den ryska revolutionen var arbetarklassen första stora seger, men långt ifrån den enda. Vi som revolutionärer och arbetare bör vara stolta över våra historiska segrar. Vi måste lära oss av dessa segrar, precis som vi måste lära oss av våra nederlag. Vi måste förstå hur arbetarklassen lyckades skapa en revolutionär rörelse, hur denna revolutionära rörelse var uppbyggd och hur den bidrog till att hjälpa klassen att utföra sin historiska uppgift. Alla dessa lärdomar måste tillsammans med en konkret analys av våra nutida förhållanden, ligga till grund för den revolutionära rörelse vi bygger här och nu.

Den ryska revolutionens slutliga nederlag, innebär inte revolutionens omöjlighet. Tvärtom visar den ryska erfarenheten och andra historiska segrar på revolutionens möjlighet och nödvändighet. Ingen klass i historien har segrat efter en enda drabbning. Ur kapitalismens helvete, har den revolutionära arbetarklassen rest sig gång på gång. Vår klass kommer fortsätta kämpa, vi kommer resa oss under upprorets röda fana igen och igen, vi kommer aldrig ge upp. Arbetarklassen kommer att fortsätta kämpa tills dess historiska uppgift är genomförd – mänsklighetens befrielse.

Plats: La Mano, Katarinavägen

Tid: 16:00

Välkomna!